12

نکات مهم ایمنی در اجاق گاز

  1. محل قرار گیری اجاق نباید شیب داشته باشد و از قرار دادن گاز در زیر پنجره و یا جایی که جریان شدید باد وجود دارد به شدت پرهیز نمایید.
  2. اجاق گاز نباید بر روی کابینتی که متحرک است و محکم و تراز نیست نصب گردد.زیرا خطر واژگونی مواد غذایی از روی اجاق گاز وجود دارد.
  3.  اجاق گاز باید از دیوار پشتی ۵ سانتی متر و با دیوار کناری ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشد. رعایت این فاصله باعث می شود تهویه مناسب برای حرارت اجاق گاز رومیزی ایجاد شود تا به استفاده بهینه از گاز منجر گردد.
  4. فاصله سطح زیرین اجاق (پس از نصب) نیز باید ۱۰ سانتی متر فضای خالی داشته باشد.
  5. فاصله جانبی اجاق گاز از سینک ظرفشویی باید رعایت گردد.(حداقل ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر)
  6. صفحه کابینت حتما باید طبق الگو برش که درون کارتن اجاق گاز قرار دارد بریده شود و نوار فومی در مدل اجاق شیشه ای به زیر لبه های شیشه چسبانده شود و در گازهای استیل نوار فومی باید دور برش کابینت چسبانده شود.
  7. خودداری از نگهداری مایعات یا گازهای قابل اشتعال (مثل بنزین) در نزدیکی اجاق گاز
  8. در محل عبور شیلنگ گاز و کابل برق هیچگونه جسم تیز و برنده نباید وجود داشته باشد.
  9. از به کار بردن سرشیلنگ سه راهی جهت استفاده سماور و غیر جدا خودداری نمایید.
  10. دیوار اطراف اجاق گاز باید قابلیت تحمل حداقل حرارت۷۵ درجه سانتیگراد را داشته باشد. وسایل پلاستیکی وقتی در معرض حرارت قرار میگیرند تغییر شکل داده و موجبات بروز خسارت را به همراه داردند و حتما این وسایل ( و مشابه آن ) را با فاصله از گاز قرار دهید.