85

دستورالعمل استفاده صحیح از اجاق گاز (بخش دوم)

در این بخش سعی بر این داریم تا نکات ایمنی در خصوص استفاده صحیح از شیلنگ گاز را برای شما بیان کنیم

رعایت نکات ایمنی در خصوص استفاده از شیلنگ های مناسب برای اتصال وسایل گازسوز به لوله کشی گاز از اهمیت ویژه و حساسی برخوردار است و چناچه این موارد نادیده گرفته شود ویا کم اهمیت شمرده شوند در نهایت باعث بروزاتفاقات ناگوار خواهند بود. قبل نصب اجاق به نکات زیر توجه کنید:

۱-شیلنگ گاز درصورت سوراخ بودن صفحه کابینت حداقل ۳۰ سانتیمتر با لبه اجاق گاز فاصله داشته باشد.

۲-شیلنگ گاز طبق قوانین شرکت گاز ملی گاز نباید از پشت لوازمی مانند یخچال،لباسشویی و ماشین ظرفشویی قراربگیرد.

۳-طول شیلنگ استفاده برای نصب اجاق گاز ،نباید بیش از ۵/۱متر باشد.

۴-شیلنگ گاز نباید باکشوهای کابینت کوچکترین برخوردی داشته باشد.

۵-درصورت عبور شیلنگ گاز از داخل کابینت باید آن را با بست به دیواره کابینت پیچ کرد

۶-شیلنگ باید حداقل ۵ سانتیمتر از زیر اجاق گاز فاصله داشته باشد.

۷-دوسر شیلنگ باید به خوبی با بست مهار گردد.

۸-در مواردی که اجاق گاز در نزدیکی لوله گاز قرار دارد و مصرف کننده اصرار به نصب اجاق دارد باید موارد ایمنی زیر رعایت گردد:

۸/۱-شیرگاز نباید در معرض حرارت مستقیم شعله ها باشد.

۸/۲- درصورت نیاز به اتصالات حتما باید از اتصالات مخصوص گاز (از جنس برنج) و واشر فیبری نسوز استفاده شود.

۹-سر شیلنگی نباید با کشوهای کابینت برخوردی داشته باشد

۱۰- شیلنگ های لاستیک راباید هرچندماه یکبار مورد بازدید قرار داد تا اطمینان حلاصل شود که شیلنگ های مورد استفاده سوراخ نشده وترک برنداشته و از محل بست بریده نشده باشند.

۱۱  – پیچاندن سیم یاهر چیز دیگر به جای بست باعث بریده شدن یا جدا شدن شیلنگ می شود به خوبی و به طور محکم نمیتواند شینگ را نگه دارد که د هر دو صورت باعث نشت گاز خواهد شد.