تجهیزات آشپزخانه میلان برگزیده جشنواره مشتری مداری در سال ۱۳۹۳

گواهی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار در سال 1393

گواهی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار در سال ۱۳۹۳

IN-NET ics

ISO

ISO

ISO

ISO

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز-1394

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز-۱۳۹۴

taghdir-moshtari93

نهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی اردبیل-1392

نهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی اردبیل-۱۳۹۲